การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนด้วย canva พร้อมเห็นหน้าผู้สอน โดย ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนด้วย canva พร้อมเห็นหน้าผู้สอน โดย ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนด้วย canva พร้อมเห็นหน้าผู้สอน โดย ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ การบันทึกคลิปวิดีโอการสอนด้วย canva พร้อมเห็นหน้าผู้สอน โดย ฟิสิกส์ by ครูโน้ต เพื่อให้คุณครูได้เรียนรู้เพื่อพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ฟิสิกส์ by ครูโน้ต

สื่อการสอนโดย ฟิสิกส์ by ครูโน้ต ช่องทางศึกษาข้อมูลสื่อการสอนออนไลน์ เพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่องการใช้เทคโนโลยีต่างๆ

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *