อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ Active Learning โดย MAC Education

อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ Active Learning โดย MAC Education

อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ Active Learning โดย MAC Education

คลังสื่อการสอน.com ขอเชิญชวนเข้าร่วม อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ Active Learning โดย MAC Education อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL เป็น ไฟล์ PDF

อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA)

อบรมออนไลน์ การพัฒนางาน (PA)

MAC Training เดินหน้าเปิดคอร์ส ยืนหนึ่ง เรื่องการจัดอบรมครู เพื่อพัฒนาเทคนิคและเพิ่มศักยภาพการสอน

โดย อ.เสาวณี ณัฎฐประเสริฐ

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ในหัวข้อ “การพัฒนางาน (PA) ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะด้วยกระบวนการ Active Learning

  • สรุปหลักเกณฑ์และวิธีขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ
  • จุดที่ควรสังเกตในการเขียน PA1/ส
  • แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน และข้อคำถามที่ควรรู้
  • การนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้กับกระบวนการ Active Learning.

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบ CERTIFICATE จาก MAC Education หลังการอบรม 7-15 วันทาง E- MAIL

ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @maceducation

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *