เชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA วันที่ 28 ต.ค. 64 โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA วันที่ 28 ต.ค. 64 โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส

เชิญชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA วันที่ 28 ต.ค. 64 โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส

คลังสื่อการสอน ขอเชิญชวนคุณครูผู้สอนทุกท่าน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนราธิวาส

หัวข้อการอบรม การพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (สำหรับผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์)

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 (สำหรับครูผู้สอน)

เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

ลิงก์อบรม https://us02web.zoom.us/j/6897557881?pwd=T1I1eGhueFFnbW0vVHQxNXUyOFhZZz09

Meeting ID: 689 755 7881
Passcode: pE6feP

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *