แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบ ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

คำชี้แจ้ง : ทำแบบทดทดสอบวัดความรู้ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *