แบบทดสอบออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

แบบทดสอบออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)

หลักสูตรนี้ เป็นการให้ความรู้ เรื่อง การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อใช้เป็นเทคนิคการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ การสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เมื่อท่านได้เรียนรู้ จะมีแบบทดสอบให้ทำเมื่อผ่าน 70 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตร โหลดเกียรติบัตรได้ในหน้านี้

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *