แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย การสะกดคำในไตรยางค์ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย การสะกดคำในไตรยางค์ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย การสะกดคำในไตรยางค์ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย การสะกดคำในไตรยางค์ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาไทย เรื่อง การสะกดคำในไตรยางค์ หรือใช้เป็นสื่อช่วยสอน ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนสัตว์น่ารักๆ ดึงดูดความสนใจของนักเรียน ประกอบด้วยตัวเองได้ สะดวกในการนำไปใช้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

วิธีการท่องไตรยางค์
อักษรสูง อักษรกลาง อักษรต่ำ

ไตรยางศ์ หรือ อักษรสามหมู่ คือ ระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทย เฉพาะรูปพยัญชนะ ตามลักษณะการผันวรรณยุกต์ เนื่องจากพยัญชนะไทย เมื่อกำกับด้วยวรรณยุกต์หนึ่ง ๆ แล้วจะมีเสียงวรรณยุกต์ที่แตกต่างกัน

พยัญชนะไทยแบ่งออกเป็น 3 หมู่ มีระดับเสียง สูง กลาง ต่ำ เรียกว่า ไตรยางค์ ได้แก่

อักษรสูง

มี 11 ตัว ได้แก่ ผ ฝ ถ ฐ ข ฃ ส ศ ษ ห ฉ หลักการท่องจำ คือ ผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน

อักษรกลาง

มี 9 ตัว ได้แก่ ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ หลักการท่องจำ คือ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่ง

อักษรต่ำ

มี 24 ตัว แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ อักษรคู่ อักษรเดี่ยว

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อช่วยสะกดคำ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

อักษรคู่ – อักษรเดี่ยว

          พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว นอกจากจะสามารถแบ่งออกเป็นสามหมู่ หรือที่เรียกว่าไตรยางค์ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ แล้ว … อักษรต่ำ ซึ่งมีทั้งหมด 24 ตัว ยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น อักษรคู่ และอักษรเดี่ยวได้อีกด้วย ดังต่อไปนี้

อักษรคู่ คือ อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี 14 ตัวได้แก่ ค ฅ ฆ ช ซ ฌ ฑ ฒ ท ธ พ ฟ ภ ฮ  หลักการท่องจำ คือ พ่อค้าฟันทองซื้อช้างฮ่อ จับคู่กับ อักษรสูงได้ 7 คู่ ได้แก่

อักษรคู่ อักษรสูง
ค ฅ ฆ ข ฃ
ช ฌ
ศ ษ ส
ฑ ฒ ท ธ ฐ ถ
พ ภ

อักษรเดี่ยว คือ พยัญชนะที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่ มี 10 ตัว ได้แก่ ง ญ ณ น ม ย ร ล ว ฬ หลักการท่องจำ คือ งูใหญ่นอนอยู่ ณ ริมวัดโมฬีโลก

สำหรับความหมาย ของ อักษรต่ำคู่ คือ อักษรต่ำที่มีเสียงคล้ายกับอักษรสูง เช่น ซ กับ ส ศ ษ ถ้าอักษรต่ำเดี่ยว คือ อักษรต่ำที่ไม่มีเสียงคล้ายอักษรสูง

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน เกี่ยวกับไตรยางค์ พยัญชนะในภาษาไทย และการประสมสียงสระ ผ่านสื่อการสอน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ตัวการ์ตูน น่ารักๆ จาก https://www.freepik.com/

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://mthai.com/campus/46001.html

และ https://sites.google.com/site/phasathaionline/seiyng02/tiryangkh

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *