แจกฟรี สื่อการสอน สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย โดย บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย โดย บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย โดย บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน   สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย โดย บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่อง การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย วิชาภาษาไทย ผ่านสไลด์การสอน ประกอบคำอธิบายแบบกระชับ เข้าใจง่าย

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย
แจกฟรี สื่อการสอน สไลด์วิชาภาษาไทย การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ

สื่อการสอนโดย บ้านแบ่งรัก : ปันสื่อ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อง การอ่านวัน เดือน ปีแบบไทย ในวิชาภาษาไทย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *