แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย โดย แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย โดย แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย โดย แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย โดย แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่อง การเขียนจดหมาย วิชาภาษาไทย ผ่านงานนำเสนอตกแต่งน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย
สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย

สื่อการสอน วิชาภาษาไทย สื่อนำเสนอ เรื่อง การเขียนจดหมาย

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon

สื่อการสอนโดย แบ่งปัน สื่อ ใบงาน ภาษาไทย KruNoon แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อง การเขียนจดหมาย ในภาษาไทย

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *