แจกฟรี ชิ้นงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ชิ้นงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ชิ้นงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน สื่อคณิตศาสตร์ ชิ้นงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์ ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ชิ้นงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน พัฒนาทักษะของนักเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแยกตัวประกอบของจำนวนนับโดยใช้การคูณ

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *