แจกฟรี สื่อการสอน การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน โดย ห้องเรียนคุณครูสา

แจกฟรี สื่อการสอน การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน โดย ห้องเรียนคุณครูสา

แจกฟรี สื่อการสอน การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน โดย ห้องเรียนคุณครูสา

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน โดย ห้องเรียนคุณครูสา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ ชั้นประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ สำหรับเป็นสื่อช่วยสอน หรือใช้ตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน

การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน
การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน

การ์ดคำศัพท์ เรื่องของฟ้าฝน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องเรียนคุณครูสา

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องเรียนคุณครูสา แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้เรื่องสภาพอากาศ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *