แจกฟรี สื่อการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร โดย IPST Thailand

แจกฟรี สื่อการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร โดย IPST Thailand

แจกฟรี สื่อการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร โดย IPST Thailand

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน วิทยาศาสตร์ สื่อการ์ตูนวิทยาศาสตร์ ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร โดย IPST Thailand เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ ชั้นประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วย “ลีมอนผจญภัย” สื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.6 ในรูปแบบการ์ตูน ที่จะพาทุกคนพจญภัยเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ออกสำรวจว่า..อาหารที่เรากินเข้าไปนั้นเดินทางต่อไปที่ไหน ผ่านอวัยวะส่วนใดบ้าง และแต่ละส่วนทำหน้าที่อย่างไร

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร
ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร
ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร
ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร
ลีมอนผจญภัยในระบบทางเดินอาหาร

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ IPST Thailand

สื่อการสอนโดยเพจ IPST Thailand แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้เรื่องอวัยวะภายในร่างกาย เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *