แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันปิยมหาราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ

วันปิยมหาราช วันที่ 23-24 ตุลาคม 2564

จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำชี้แจ้ง : ทำแบบทดทดสอบวัดความรู้ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทันที

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *