แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันออกพรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันออกพรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันออกพรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันออกพรรษา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา

วันออกพรรษา วันที่ 21-27 ตุลาคม 2564

จัดโดย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำชี้แจ้ง : ทำแบบทดทดสอบวัดความรู้ผ่าน 80 % รับเกียรติบัตรทันที

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *