แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

หากท่านทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป ระบบจะทำการส่ง “เกียรติบัตรออนไลน์”

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง E-Mail ที่ท่านได้ลงไว้ กรุณาตรวจสอบ E-Mail หลังทำแบบทดสอบ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *