แจกฟรี สื่อการสอน กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดย สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ

แจกฟรี สื่อการสอน กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดย สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ

แจกฟรี สื่อการสอน กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดย สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ใบงาน/ชิ้นงาน วิชาสังคมศึกษา ชิ้นงานระบายสี กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดย สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา เรื่องวันสำคัญทางศาสนา ประกอบด้วย ภาพ กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และ เหตุการณ์สำคัญในวันสำคัญทางศาสนา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
แจกฟรี สื่อการสอน กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ

สื่อการสอนโดยเพจ  สื่อการสอนทำมือ By ครูโอริ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *