แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดย Kru Au

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดย Kru Au

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดย Kru Au

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา เรื่อง กิจกรรมในวันเข้าพรรษา โดย Kru Au   เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนในเรื่อง วันสำคัญทางศาสนา วิชาสังคมศึกษา

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมในวันเข้าพรรษา
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา กิจกรรมในวันเข้าพรรษา

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก  Kru Au

สื่อการสอนโดย Kru Au แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนบทเรียนในวิชาสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านสังคมศึกษาเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *