แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ไฟล์ PDF โดย ทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ไฟล์ PDF โดย ทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

แจกข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ไฟล์ PDF โดย ทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน ข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ไฟล์ PDF โดย ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง เพื่อใช้ประกอบการเตรียมเอกสารการสอน รวบรวมไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับคุณครู

ข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา

เผยแพร่ ข้อตกลงในการพัฒนางาน 14 รายวิชา ของทีม BMPA ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เป็นไฟล์ PDF เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนประเด็นท้าทาย (ส่วนที่ 2) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง (ส่วนที่ 1)

*ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทำการแก้ไขนะคะ*

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *