แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน โดย ห้องสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง สื่อตกแต่งห้องเรียน ข้อตกลงในชั้นเรียน โดย ห้องสื่อการสอน เพื่อใช้ ตกแต่งห้องเรียน เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับห้องเรียน ด้วยข้อตกลงในห้องเรียนจำนวน 10 ข้อ ได้แก่

ข้อตกลงในห้องเรียน

  1. ตั้งใจเรียน
  2. ไม่ส่งเสียงดัง
  3. ไม่พูดคำหยาบ
  4. แต่งกายเรียบร้อย
  5. เข้าห้องเรียนตรงเวลา
  6. รักษาความสะอาดของห้องเรียน
  7. ไม่นำอาหารเข้ามาทานในห้อง
  8. เชื่อฟังคุณครู
  9. ส่งงานตรงเวลา
  10. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ข้อตกลงในชั้นเรียน

ข้อตกลงในชั้นเรียน
ข้อตกลงในชั้นเรียน

ข้อตกลงในชั้นเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ห้องสื่อการสอน

สื่อการสอนโดย ห้องสื่อการสอน แจก ไฟล์สื่อตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้ตกแต่งห้องเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *