แจกฟรี ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 โดย คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 โดย คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 โดย คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 โดย คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต   เพื่อใช้ประกอบการเรียน เตรียมสอบเข้าโรงเรียนมัธยม ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์พร้อมเฉลย จำนวน 5 ชุด

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ เตรียมสอบเข้า ม.1 โดย คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (ชุดที่1) โดย อ.โน๊ต 

แบบทดสอบคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (ชุดที่2) โดย อ.โน๊ต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (ชุดที่3) โดย อ.โน๊ต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (ชุดที่4) โดย อ.โน๊ต

แบบทดสอบคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้า ม.1 รอบทั่วไป (ชุดที่5) โดย อ.โน๊ต

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก  คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต

สื่อการสอนโดย  คณิตศาสตร์ อ.โน๊ต แจกข้อสอบเพื่อให้นักเรียนใช้เตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *