แจกฟรี ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3 โดย วิทยาศาสตร์ by NTK.

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3 โดย วิทยาศาสตร์ by NTK.

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3 โดย วิทยาศาสตร์ by NTK.

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ข้อสอบ  วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3 โดย วิทยาศาสตร์ by NTK. เพื่อใช้ประกอบการเรียน พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ หรือวัดประเมินนักเรียนใน วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3
แจกฟรี ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ชั้น ป.1 – ม.3

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก วิทยาศาสตร์ by NTK.

สื่อการสอนโดย วิทยาศาสตร์ by NTK. แจกข้อสอบเพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *