แจกฟรี ข้อสอบ O-net 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย สทศ.

แจกฟรี ข้อสอบ O-net 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย สทศ.

แจกฟรี ข้อสอบ O-net 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย สทศ.

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ข้อสอบ O-net 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 โดย สทศ. เพื่อใช้ประกอบการเรียน พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดด้านล่าง

O-net 5 วิชาหลัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-net 5 วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-net 5 วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-net 5 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-net 5 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ข้อสอบ O-net 5 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก  สทศ.

สื่อการสอนโดย สทศ. แจกข้อสอบเพื่อให้นักเรียนใช้ทบทวนบทเรียน เตรียมสอบ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *