แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 โดย Cute Class by Teacher PLOY

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 โดย Cute Class by Teacher PLOY

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1 โดย Cute Class by Teacher PLOY เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1
สื่อการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1
สื่อการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1
สื่อการสอน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.1

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  Cute Class by Teacher PLOY

สื่อการสอนโดยเพจ Cute Class by Teacher PLOY แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *