แจกฟรี สื่อการสอน เด็กปฐมวัย จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์ โดย ณภัทร ธนเดชาภัทร

แจกฟรี สื่อการสอน เด็กปฐมวัย จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์ โดย ณภัทร ธนเดชาภัทร

แจกฟรี สื่อการสอน เด็กปฐมวัย จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์ โดย ณภัทร ธนเตชาภัทร์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน เด็กปฐมวัย จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์ โดย ณภัทร ธนเตชาภัทร์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมในห้องเรียน เรื่องประเภทของสัตว์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา ผ่านสื่อน่ารักๆ มีภาพประกอบที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดความสนใจนักเรียนมากขึ้น

ดาวน์โหลดด้านล่าง

จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์

จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์
จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์

จิ๊กซอว์ไม้บรรทัดรูปสัตว์

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ณภัทร ธนเตชาภัทร์

สื่อการสอนโดย ณภัทร ธนเตชาภัทร์ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เรื่องประเภทของสัตว์

สื่อช่วยสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *