แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช โดย สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช โดย สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช โดย สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ชิ้นงาน สื่อการสอน วิทยาศาสตร์ ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช โดย สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน ในเรื่องหน้าที่และส่วนต่างๆของพืช ให้นักเรียนทบทวนความรู้ผ่านชิ้นงานตกแต่งน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช

ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช
ชิ้นงานเรื่อง หน้าที่และส่วนต่างๆของพืช

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ

สื่อการสอนโดย สื่อการสอน by บ้านปันสื่อ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อหน้าที่และส่วนต่างๆของพืช ใน วิชาวิทยาศาสตร์

สื่อใบงานรวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *