แจกฟรี ชิ้นงานเปล่าน่ารักๆ สำหรับใช้สร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ชิ้นงานเปล่าน่ารักๆ สำหรับใช้สร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

แจกฟรี ชิ้นงานเปล่าน่ารักๆ สำหรับใช้สร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ชิ้นงานเปล่าน่ารักๆ สำหรับใช้สร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา ออกแบบโดย คลังสื่อการสอน เพื่อใช้ ตกแต่งสื่อการสอนทำมือ หรือตกแต่งห้องเรียนต่างๆ เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับผลงาน ประกอบไปด้วยชิ้นงาน 3 แบบ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ชิ้นงานเปล่าน่ารักๆ สำหรับใช้สร้างสื่อการสอนได้ทุกวิชา

สื่อการสอนโดย คลังสื่อการสอน แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน ให้น่ารักยิ่งขึ้น

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *