แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน/ชิ้นงาน  สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ โดย สื่อบ้านคณิต เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมและมัธยมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ผ่านการทำชิ้นงานน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ชิ้นงานแผ่นพับแม่สูตรคูณ ตกแต่งน่ารักๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อบ้านคณิต

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อบ้านคณิต แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ช่วยทบทวนความรู้และฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านสื่อใบงานน่ารักๆ

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *