กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน #SPHalloweenQuiz โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน #SPHalloweenQuiz โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน #SPHalloweenQuiz โดย โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน #SPHalloweenQuiz โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์” ผ่านเกณฑ์ 60% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

ทำแบบทดสอบ กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันฮาโลวีน

จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา”เสนาประสิทธิ์”

คำชี้แจ้ง : ทำแบบทดทดสอบวัดความรู้ผ่าน 60 % รับเกียรติบัตรทันที

ระยะเวลา : 24 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

รับเกียรติบัตรผ่านอีเมลล์

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *