แจกฟรี ไฟล์รูป PNG สำหรับตกแต่งผลงาน ตัวการ์ตูนครูและนักเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher

แจกฟรี ไฟล์รูป PNG สำหรับตกแต่งผลงาน ตัวการ์ตูนครูและนักเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher

แจกฟรี ไฟล์รูป PNG สำหรับตกแต่งผลงาน ตัวการ์ตูนครูและนักเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ไฟล์รูป PNG สำหรับตกแต่งผลงาน ตัวการ์ตูนครูและนักเรียน โดย สื่อปันสุข By little teacher เพื่อใช้ ตกแต่งสื่อการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี ไฟล์รูป PNG สำหรับตกแต่งผลงาน ตัวการ์ตูนครูและนักเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อปันสุข By little teacher

สื่อการสอนโดย สื่อปันสุข By little teacher แจก ไฟล์รูป ตกแต่ง สื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้างสื่อในการเตรียมการเรียนการสอน PowerPoint งานนำเสนอ หรือตกแต่งห้องเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *