ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี เพื่อใช้ประกอบการ สร้างเอกสาร สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA

การประเมินเพื่อใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือนตามหนังสือ ว 23/2564 กำหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง ซึ่งจำเป็นต้องมีคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกลั่นกรองผลการปฏิบัติตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เพื่อเสนอต่อท่านผู้อำนวยการในการพิจารณา จึงควรมีคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองของโรงเรียนขึ้นมา ซึ่งจำนวนชุดและรูปแบบสามารถดำเนินการได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน

ตัวอย่างคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองผลการพัฒนาตาม PA

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

สื่อการสอนโดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง รายงานการอบรม บันทึกข้อความ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

แผนการสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *