ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน โดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี เพื่อใช้ประกอบการ สร้างเอกสาร สำหรับคุณครูทุกท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างประกาศ (ที่โรงเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้) เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ เรื่อง ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) ท่านที่ต้องการไฟล์ Word และ PDF คลิกที่ลิงค์ กรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลด

ตัวอย่างประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี

สื่อการสอนโดย เรียนรู้ร่วมกัน กับ สวรรค์ ดวงมณี แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการสร้าง รายงานการอบรม บันทึกข้อความ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน

แผนการสอน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *