แจกฟรี แบบสอบถาม ทำความรู้จักนักเรียน โดย แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แจกฟรี แบบสอบถาม ทำความรู้จักนักเรียน โดย แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

แจกฟรี แบบสอบถาม ทำความรู้จักนักเรียน โดย แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อใบงาน ใบงานต้อนรับเปิดเทอม แบบสอบถาม ทำความรู้จักนักเรียน โดย แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบการทำความรู้จักนักเรียนในวันเปิดเทอมใหม่ ด้วยใบงานตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักๆ ไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แบบสอบถาม ทำความรู้จักนักเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง

สื่อการสอนโดย แจกสื่อฟรี by ครูถูกต้อง แจกสื่อการสอน ใบงานแนะนำตัวนักเรียน เพื่อใช้เก็บประวัติส่วนตัวหรือทำความรู้จักนักเรียน

สื่อใบงาน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *