แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก โดย คลังสื่อ Kru AnnA เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยสื่อน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก
สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ นาฬิกาสัตว์น่ารัก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ คลังสื่อ Kru AnnA

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อ Kru AnnA แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *