แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร โดย คลังสื่อการสอน.com

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร โดย คลังสื่อการสอน.com

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร โดย  คลังสื่อการสอน  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน หรือเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ผ่านการ์ตูนบทสนทนาน่ารักๆ ในเรื่อง พื้นที่และปริมาตร วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บทเรียนการ์ตูน การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร

สูตรการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่างๆ

1. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

2. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = กว้าง x ยาว

3. สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยม = 1/2 x ฐาน x สูง

4. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

5. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง

6. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว= 1/2 x ผลคูณของเส้นทแยงมุม

7. สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = 1/2 x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

8. สูตรการหาพื้นที่วงกลม= พาย x รัศมี2

จากโจทย์ วงกลมเล็กมีรัศมี 14 มิลลิเมตรวงกลมใหญ่มีรัศมี 35 มิลลิเมตร

จากการวิเราะห์ พื้นที่ส่วนที่เป็นคุกกี้ = พื้นที่วงกลมวงใหญ่ – พื้นที่วงกลมวงเล็ก

= πR2─πr2                           

จากสูตรพื้นที่วงกลมและการวิเคราะพื้นที่จะได้ว่าพื้นที่ส่วนที่เป็นคุกกี้

= ( 22/7 x 35 x 35 ) – (22/7 x 14 x 14 )

= (22 x 5 x 35 ) – (22 x2 x 14 )      

= 3,850 – 616

= 3,234 ตารางมิลลิเมตร

ดังนั้น พื้นที่ส่วนที่เป็นคุกกี้คือ 3,234 ตารางมิลลิเมตร

จากโจทย์ คุ้กกี้มีด้านยาวยาว 14 เซนติเมตร นั้นคือมีด้านกว้างยาว 7 เซนติเมตร

จากการวิเคราะห์ พื้นที่ส่วนที่เป็นคุ้กกี้ = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า – พื้นที่ครึ่งวงกลม

แทนค่าสูตร = (กว้างxยาว) – (1/2x πr2 )

แทนค่า = (7×14) – (1/2 x 22/7 x 7 x 7)  

= 98 – 77

= 21 ตารางเซนติเมตร        

ดังนั้น พื้นที่ส่วนที่เป็นคุ้กกี้คือ 21 ตารางเซนติเมตร

สูตรการหาปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ

ปริมาตรของปริซึม = พื้นที่ฐาน × สูง 

ปริมาตรของทรงกระบอก = 3.142 × r2 × สูง (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของพีระมิด = พื้นที่ฐาน × สูง/3 (พื้นที่ฐาน เช่น สี่เหลี่ยม = กว้าง × ยาว, สามเหลี่ยม = 0.5 × ฐาน × สูง)

ปริมาตรของกรวย = 3.142 × r2 × สูง/3 (เมื่อ r = รัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน)

ปริมาตรของทรงกลม = 4 × 3.142 × r3/3 (เมื่อ r = รัศมีของทรงกลม)

ปริมาตรของครึ่งทรงกลม = 2 × 3.142 × r3/

จากโจทย์ ขนมปังทรงกระบอกชิ้นนี้มีรัศมียาว 5 เซนติเมตร ทรงกระบอกไส้

ช้อกโกแลตมีรัศมี 3 เซนติเมตรและขนมปังชิ้นนี้มีความสูง 7เซนติเมตร

จากการวิเคราะห์

ปริมาตรของขนมปัง = ปริมาตรทรงกระบอกใหญ่ – ปริมาตรทรงกระบอกเล็ก

แทนค่าสูตร  = πR2 h─πr2h

= πh x ( R2 r2)

= 22/7 x7 x ( 5232 )

= 22 x ( 25─ 9 )

= 22 x 16

= 352 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ดังนั้น ขนมปังมีปริมาตร 352 ลูกบาศก์เซนติเมตร

คลังสื่อการสอน แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์โจทย์ เรื่องพื้นที่และปริมาตร สำหรับคุณครูเพื่อประกอบการสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ในเรื่อง พื้นที่และปริมาตร เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน

ขอขอบคุณขอมูลสูตรการหาพื้นที่จาก https://sites.google.com/site/piyajiampairoa/home/kar-ha-phunthi-khxng-rup-rekhakhnit

ขอขอบคุณขอมูลสูตรการหาปริมาตรจาก https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21021

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *