แจกฟรี บัตรคำภาษาอังกฤษ หมวดกีฬา โดย Kru Aoysoy

แจกฟรี บัตรคำภาษาอังกฤษ หมวดกีฬา โดย Kru  Aoysoy

แจกฟรี บัตรคำภาษาอังกฤษ หมวดกีฬา โดย Kru Aoysoy

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน บัตรคำภาษาอังกฤษ หมวดกีฬา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา โดย  Kru Aoysoy  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บัตรคำภาษาอังกฤษ หมวดกีฬา โดย Kru Aoysoy

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  Kru Aoysoy

สื่อการสอนโดยเพจ Kru Aoysoy แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *