แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก โดย ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก
แจกฟรี สื่อภาษาอังกฤษ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดผัก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang

สื่อการสอนโดยเพจ ใบงาน สื่อการสอนภาษาอังกฤษ by Kru Bank & Kru Moodang แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *