แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำหมวด Subjects โดย English with Me

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำหมวด Subjects โดย English with Me

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำหมวด Subjects โดย English with Me

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำหมวด Subjects โดย English with Me เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อวิชาต่างๆ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำหมวด Subjects

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆ


คำศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาต่างๆ  “Subjects” ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้อยู่แล้วทุกวัน ซึ่งจะมีบางวิชาที่เรียนในระดับมัธยมปลาย เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งเป็นการต่อยอดของความรู้ในระดับสูงขึ้นไป

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
1 subject ซั๊บ – เจ็คท วิชา
2 art อาท ศิลปะ
3 biology ไบ – อ๊อล – ละ – จิ ชีววิทยา
4 chemistry เค็๊ม – มิส – ตริ เคมี
5 English อิ๊ง – ลิช ภาษาอังกฤษ
6 geography จิ – อ๊อ – กระ – ฟิ ภูมิศาสตร์
7 history ฮิ๊ส – ตริ ประวัติศาสตร์
8 math แม็ธ คณิตศาสตร์
9 music มิ๊ว – สิค ดนตรี
10 PE พี – อี พลศึกษา

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆ

ที่ คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
11 physics ฟิ๊ – สิคส ฟิสิกส์
12 science ไซ๊ – เยินซ วิทยาศาสตร์
13 social studies โซ๊ – เชิล สตั๊ด – ดิ สังคมศึกษา
14 Thai ทาย ภาษาไทย

คำศัพท์เกี่ยวกับวิชาเพิ่มเติม

– Reading (รีดดิง) วิชาการอ่าน

– Writing (ไรททิง) วิชาการเขียน

– Literature (ลิทเทรเชอ) วิชาวรรณกรรม

– French (เฟรนชฺ) วิชาภาษาฝรั่งเศส

– German (เจอแมน) วิชาภาษาเยอรมัน

– Japanese (เจแพนนีสฺ) วิชาภาษาญี่ปุ่น

– Chinese (ไชนีสฺ) วิชาภาษาจีน

– Anthropology (แอนโธรพอลอจี) มานุษยวิทยา

– Economics (เอ็คคอนอมิคฺส) วิชาเศรษฐศาสตร์

– Business study (บิสฺเนสฺ สตาดี) วิชาธุรกิจศึกษา

– Citizenship (ซิทีเซ็นชิพฺ) วิชาหน้าที่พลเมือง

– Geography (จีออกราฟฟี) วิชาภูมิศาสตร์

– Religious education (รีลิเจียส เอ็ดดุเคเชิน) วิชาศาสนา

– Archaeology (อารฺคีโอโลจี) วิชาโบราณคดี

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ  English with Me

สื่อการสอนโดยเพจ English with Me แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

สื่อช่วย

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/vocabulary-school-subjects/

และ https://teen.mthai.com/education/172187.html?utm_source=line&utm_medium=feed&utm_campaign=default

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *