แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำออกเสียงโฟนิก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำออกเสียงโฟนิก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำออกเสียงโฟนิก โดย คลังสื่อ Kru AnnA

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำออกเสียงโฟนิก โดย คลังสื่อ Kru AnnA เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A – Z ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บัตรคำออกเสียงโฟนิก

บัตรคำออกเสียงโฟนิก
บัตรคำออกเสียงโฟนิก

บัตรคำออกเสียงโฟนิก

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ คลังสื่อ Kru AnnA

สื่อการสอนโดยเพจ คลังสื่อ Kru AnnA แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการเขียนและออกเสียงในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *