แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำเรื่องสี โดย ใบงานภาษาไทยพาสนุก

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำเรื่องสี โดย ใบงานภาษาไทยพาสนุก

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำเรื่องสี โดย ใบงานภาษาไทยพาสนุก

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำเรื่องสี โดย ใบงานภาษาไทยพาสนุก เพื่อใช้ ตกแต่งห้องเรียน เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับห้องเรียน ให้นักเรียนได้ทบทวนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งหมดเก้าสี

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บัตรคำเรื่องสี

บัตรคำเรื่องสี
บัตรคำเรื่องสี

บัตรคำเรื่องสี

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก ใบงานภาษาไทยพาสนุก

สื่อการสอนโดย ใบงานภาษาไทยพาสนุก แจก ไฟล์สื่อตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้ตกแต่งห้องเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *