แจกฟรี สื่อการสอน บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10 โดย ว่านอนสอนง่าย

แจกฟรี สื่อการสอน บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10 โดย ว่านอนสอนง่าย

แจกฟรี สื่อการสอน บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10 โดย ว่านอนสอนง่าย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10 โดย ว่านอนสอนง่าย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10
แจกฟรี สื่อการสอน บัตรคำเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ Number 1-10

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ว่านอนสอนง่าย

สื่อการสอนโดยเพจ ว่านอนสอนง่าย  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *