แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words โดย English by kruminny

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words  โดย English by kruminny

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words โดย English by kruminny

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words โดย English by kruminny เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์เรื่องคำตรงกันข้าม ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words
แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ บัตรคำ เรื่อง Opposite Words

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ English by kruminny

สื่อการสอนโดยเพจ English by kruminny  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *