แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10 โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10 โดย ห้องสื่อการสอน

แจกฟรี สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10 โดย ห้องสื่อการสอน

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10 โดย ห้องสื่อการสอน เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการเขียนจำนวนนับ 1 ถึง 10 เป็นเลขอารบิค เลขไทย คำภาษาไทยและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10
สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10

สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10
สื่อวิชาคณิตศาสตร์ บัตรตัวเลข 1 ถึง 10

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ ห้องสื่อการสอน

สื่อการสอนโดยเพจ ห้องสื่อการสอน  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและอ่านของนักเรียน

คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน พัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *