แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บัตรภาพจำนวน 0-9 โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บัตรภาพจำนวน 0-9 โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บัตรภาพจำนวน 0-9 โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ บัตรภาพจำนวน 0-9 โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนการนับจำนวน ชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ด้วยบัตรคำน่ารักๆ หรือจะใช้เป็นสื่อตกแต่งห้องเรียนก็ได้

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บัตรภาพจำนวน 0-9

บัตรภาพจำนวน 0-9
บัตรภาพจำนวน 0-9

บัตรภาพจำนวน 0-9

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอนเด็กปฐมวัย แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *