แจกฟรี สื่อกิจกรรมช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ บิงโกการลบ โดย สื่อคิ้วท์ cute

แจกฟรี สื่อกิจกรรมช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ บิงโกการลบ โดย สื่อคิ้วท์ cute

แจกฟรี สื่อกิจกรรมช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ บิงโกการลบ โดย สื่อคิ้วท์ cute

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อกิจกรรมช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ บิงโกการลบ โดย สื่อคิ้วท์ cute เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน จัดกิจกรรมในห้องเรียน เรื่องการลบจำนวนไม่เกิน 20 สำหรับนักเรียนชั้นประถทศึกษา ได้พัฒนาทักษะการคิดเลขผ่านสื่อเกมน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บิงโกการลบ

บิงโกการลบ
บิงโกการลบ

บิงโกการลบ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อคิ้วท์ cute

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อคิ้วท์ cute แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวน วิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *