แจกฟรี สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน บ้านผักผลไม้สีต่างๆ โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน บ้านผักผลไม้สีต่างๆ โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

แจกฟรี สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน บ้านผักผลไม้สีต่างๆ โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน สื่อการสอน ตกแต่งห้องเรียน บ้านผักผลไม้สีต่างๆ โดย สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้ ชั้นประถมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยสื่อบ้านจิ๋วน่ารักๆ สำหรับเป็นสื่อช่วยสอน หรือใช้ตกแต่งห้องเรียน

ดาวน์โหลดด้านล่าง

บ้านผักผลไม้สีต่างๆ

บ้านผักผลไม้สีต่างๆ
บ้านผักผลไม้สีต่างๆ

บ้านผักผลไม้สีต่างๆ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ

สื่อการสอนโดยเพจ สื่อการสอน ห้องเรียนครูณัฐ แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนความรู้เรื่องผักผลไม้ต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ของนักเรียน หรืออาจใช้ตกแต่งห้องเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *