กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง โดย กศน.อำเภอโพธิ์ทอง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง โดย กศน.อำเภอโพธิ์ทอง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง โดย กศน.อำเภอโพธิ์ทอง

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง โดย กศน.อำเภอโพธิ์ทอง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง ประเพณีลอยกระทง

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *