แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ”ประเพณีลอยกระทง” โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ”ประเพณีลอยกระทง” โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ”ประเพณีลอยกระทง” โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

คลังสื่อการสอน.com ขอแนะนำ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ”ประเพณีลอยกระทง” โดย ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ”ประเพณีลอยกระทง”

ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง “ประเพณีลอยกระทง” ประจำปี 2564 เมื่อท่านทำแบบทดสออบผ่านเกณฑ์การประเมินท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยอัตโนมัติทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ประเพณีลอยกระทง”

โดย งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียนพัฒนานิคม)

เมื่อตอบคำถามถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไปถื่อว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนทันที และท่านสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน

กิจกรรมน่าสนใจ แนะนำโดย คลังสื่อการสอน.com แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ สำหรับคุณครู บุคคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ การพัฒนาทักษะความรู้ หรือต้องการเกียรติบัตร สำหรับการทำผลงานในด้านต่างๆ

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *