แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่ง สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน โดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย เพื่อใช้ ตกแต่งห้องเรียน เพิ่มความน่ารัก น่าสนใจให้กับห้องเรียน ด้วยป้ายข้อตกลงในห้องเรียน ประกอบด้วยข้อตกลงในห้องเรียน 10 ข้อ ได้แก่

  1. ตั้งใจเล่าเรียน
  2. เชื่อฟังคุณครู
  3. พูดจาไพเราะ
  4. ไม่ส่งเสียงดัง
  5. แต่งกายเรียบร้อย
  6. รักษาความสะอาด
  7. ไม่ทะเลาะวิวาท
  8. ช่วยกันทำงาน
  9. ไม่ทานอาหารในห้องเรียน
  10. มีจิตสาธารณะ

ตกแต่งด้วยตัวการ์ตูนน่ารักสีสันสดใส

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน
แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน

แจกฟรี สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายข้อตกลงในห้องเรียน

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อการสอนเด็กปฐมวัย

สื่อการสอนโดย สื่อการสอนเด็กปฐมวัย แจก ไฟล์สื่อตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้คุณครูใช้ตกแต่งห้องเรียน เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *