แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย แมว’ กาฟิวส์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย แมว’ กาฟิวส์

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย แมว’ กาฟิวส์

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อช่วยสอน  สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ โดย แมว’ กาฟิวส์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ในเรื่องโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
สื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป้ายความรู้ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก  แมว’ กาฟิวส์

สื่อการสอนโดย แมว’ กาฟิวส์  แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน ทบทวนเรื่อง โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ในวิชาวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *