แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป้ายคำศัพท์ผักและผลไม้ ตกแต่งห้องเรียน โดย Instructional Materials for Students

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป้ายคำศัพท์ผักและผลไม้ ตกแต่งห้องเรียน โดย Instructional Materials for Students

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป้ายคำศัพท์ผักและผลไม้ ตกแต่งห้องเรียน โดย Instructional Materials for Students

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป้ายคำศัพท์ผักและผลไม้ ตกแต่งห้องเรียน โดย Instructional Materials for Students เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษา เกี่ยวกับคำศัพท์ในหมวดหมู่ผักและผลไม้ วิชาภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอนตกแต่งน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

แจกฟรี สื่อการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป้ายคำศัพท์ผักและผลไม้ ตกแต่งห้องเรียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักและผลไม้

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
apple แอพเพิล แอปเปิ้ล
apricot เอ๊พริค็อท เอพริคอต
avocado แอฝเวอะค๊าโด อะโวคาโด
banana แบน๊านะ กล้วย
bilberry บิ๊ลเบอะริ บิลเบอร์รี่
blackcurrant แบล็คเคอะเรินท แบล็คเคอแรนท์
blueberry บลู๊เบอะริ บลูเบอร์รี่
breadfruit เบร็ดฟรุทฺ สาเก
cantaloupe แค็นเทอะลูป แคนตาลูป
cherimoya เช๊อริโมยะ น้อยหน่า
cherry เช๊ะรี เชอรี่
Chinese pear ไชนี๊ส แพ สาลี่
cloudberry คล๊าวเบะริ คลาวด์เบอร์รี่
coconut โค๊โคนัท มะพร้าว
cranberry แคร๊นเบะริ แครนเบอร์รี่
custard apple คั๊สเติด แอ๊พเพิล น้อยหน่า
date palm เดท พาม อินทผาลัม
dragon fruit แดร๊เกิน ฟรูท แก้วมังกร
durian ดู๊เรียน ทุเรียน
elderberry เอ็ลเดอะเบะริ เอ็ลเดอร์เบอร์รี่
fig ฟิก มะเดื่อ
grape เกรพ องุ่น
grapefruit เกร๊พฟรูท เกรปฟรุต
guava กว๊าวะ ฝรั่ง
jackfruit แจ็คฟรูท ขนุน
jambul แจ๊มบุล ลูกหว้า
juniper berry จู๊นิเพอะ เบ๊ะริ จูนิเปอร์เบอร์รี่
jujube จู๊จูบ พุทรา
kiwi คี๊วี กีวี
kumquat คั๊มคว็อท ส้มจี๊ด
langsat แล๊งเซิท ลางสาด
longan ล๊องเกิน ลำไย
lychee ลีชชี ลิ้นจี่
mango แม๊งโก มะม่วง
mangosteen แมงโกสตีน มังคุด
marian plum แม๊เรียน พลัม มะปราง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับผักและผลไม้

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
melon เม๊ลเลิน เมลอน
miracle fruit มิ๊ระเคิล ฟรูท ลูกมหัศจรรย์
mulberry มั๊ลเบอะริ ลูกหม่อน
nectarine เน็คเทอะรีน เนคทารีน
olive อ๊อลิฝ มะกอก
orange ออเรนจฺ ส้ม
papaya พาพายา มะละกอ
passionfruit แพ๊เชิ่นฟรุทฺ เสาวรส
peach พีชฺ ลูกท้อ
pear แพ ลูกแพร์
persimmon เพอะซิ๊มเมิน ลูกพลับ
pineapple ไพ๊แนพเพิล สัปะรด
plum พลัม ลูกพลัม
pomegranate พ็อมมิแกรนิท ทับทิม
pomelo พ๊อมิโล ส้มโอ
quince ควินซ ควินซ์
raspberry แรสเบอรี ราสเบอรี
rambutan แร๊มบุเทิน เงาะ
redcurrant เร๊ดเคอะเรินท เรดเคอร์แรนท์
rose apple โรส แอพเพิล ชมพู่
salak แซ๊เลิค สละ
santol แซ๊นเทิล กระท้อน
sapodilla plum ซะโพดิลลา พลัม ละมุด
satsuma แซ็ทซูมะ ส้มซัทสึมะ
southern langsat ซัทเธิน แล๊งเซิท ลองกอง
star fruit สตา ฟรุท มะเฟือง
star gooseberry สตา กูซฺเบอรี มะยม
strawberry สตร๊อเบอรี สตรอเบอรี่
sweet potato สวีท โพเทโท มันเทศ
tamarilo แท็มมะริ๊ลโล ทามาริโล
tamarind แท็มมะรินด มะขาม
yuzu ยู๊สู ยูซุ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจากเพจ Instructional Materials for Students

สื่อการสอนโดยเพจ Instructional Materials for Students แจกสื่อการสอนเพื่อให้คุณครูใช้ประกอบการเรียนการสอน เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนของนักเรียน วิชาภาษาอังกฤษ

ค้นหาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ของตกแต่งสื่อการสอน ใบงาน ชิ้นงาน มากมายได้จาก คลังสื่อการสอน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก https://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/ผลไม้ภาษาอังกฤษ/

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *