แจกฟรี ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

แจกฟรี ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

แจกฟรี ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

คลังสื่อการสอน ขอนำเสนอ สื่อตกแต่งห้องเรียน ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิ น่ารักๆ โดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย เพื่อใช้บอกจุดล้างมือ จุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิ ในห้องเรียน หรือบริเวณต่างๆ ในโรงเรียน ตกแต่งด้วยรูปภาพน่ารักๆ

ดาวน์โหลดด้านล่าง

ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ

ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ
ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ

ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง และจุดวัดอุณหภูมิ

ขอขอบคุณสื่อการสอนจาก สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย

สื่อการสอนโดย สื่อปฐมวัยบ้านผึ้งน้อย แจก ไฟล์ป้ายจุดล้างมือ จุดคัดกรอง จุดวัดอุณหภูมิ น่ารักๆ

สื่อตกแต่งห้องเรียน รวบรวมโดย คลังสื่อการสอน เป็นสื่อแจกฟรีจากคุณครู เพจต่างๆ ที่นำมาแจก เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ให้ผู้ปกครอง คุณครู นักเรียน หรือผู้สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ เช่น ประกอบการสอน ทบทวนเนื้อหาการเรียน

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *